WB01343_.gif (599 bytes)

Mythische held crisisjaren en een lesje geschiedenis

door WOUTER WELLING

Twee broers

De eerste plaat is al helemaal doordrenkt van de sombere sfeer van het boek: een onguur steegje bij een brug in de Lower East Side van Manhattan. Het is nacht, licht komt slechts van een enkele lantaarnpaal en uit een café. De troosteloosheid van de crisisjaren dertig - en dan bij voorkeur de gangster- milieus,- vormen een geliefd decor voor strips. 'De gebroeders Adarnov van Charyn en Loustal is een indrukwekkend album in een sobere stijl en met een prachtig kleurverloop in de geaquarelleerde achtergronden. De tekst staat vaak in blokken onder de tekeningen waardoor die nog meer op zichzelf komen. te staan. De expressie 'heeft iets naïef s, uitdrukkingen en bewegingen zijn op een charmante manier houterig. Wanneer iemand K.O. wordt geslagen blijkt dat bijvoorbeeld uit een grote rode ster onder diens kaak, De deprimerende werking van het verhaal wordt versterkt doordat er vrijwel geen wit in de platen is gelaten. Alles is met zware, nachtelijke tinten aangezet. Het verhaal dat zich tegen dat decor afspeelt is eenvoudig: een gebochelde gangster verlangt naar het vriendinnetje van zijn broer. De vervulling van dat verlangen blijkt hem tenslotte toch niet gelukkiger te maken. Hoe kan het ook anders in zo'n uitzichtloos bestaan.

Haagsche Courant 14 juni 1991