Ο Μπάρνεϊ και η θλιμμένη νότα Barney et la note bleue, 1987

Jamais apparu comme un livre uniquement dans le magazine grec βαβέλ / ΒΑΒΕΛ N° 85-98


Προβολή αρχείου Ο ΜΠΑΡΝΕΫ ΚΑΙ Η ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΝΟΤΑ (LOUSTAL-PARINGAUX)  
The_Sandman δημοσίευσε ένα θέμα στην ενότητα DOWNLOADS

https://www.greekcomics.gr/


Βαβέλ N° 85 - 98 ΒΑΒΕΛ / Babel 1988
p. 43 -47
Ο Μπάρνεϊ και η θλιμμένη νότα / Barney et la note bleue, 1987)